Välkommen till Nybro Bostad

Dörrkransar inför jul

Vi vill påminna om att det, på grund av brandrisk, inte är tillåtet med dörrkransar eller dörrdekorationer gjorda av brandfarligt material.

Vi vill påminna om att det, på grund av brandrisk, inte är tillåtet med dörrkransar eller dörrdekorationer gjorda av brandfarligt material.

Detta gäller i alla våra fastigheter och året runt.