Välkommen till Nybro Bostad

Hyresförhandlingen är klar

Kommer att gälla från 1 juni 2020.

I år har vi haft en annorlunda hyresförhandling mot tidigare. I årets förhandlingar hade vi lite större volym att fördela eftersom vi skulle försöka rätta till vissa ojämnheter i beståndet. Utgångspunkten i jämförelser mellan olika objekt har i huvudsak varit att fastställa en ”normhyra” (ett formelregelverk från Boverket) och en lägenhetskoefficient och en lägeskoefficient som bland annat ska bygga på attraktivitet och tillgänglighet.

Varken vi eller hyresgästföreningen kan besluta var för sig om hur hyrorna skall sättas, utan det kan bara göras i samförstånd. Vi och hyresgästföreningen har suttit på var sin kammare och lagt upp var sitt förslag. Därefter har vi i samförstånd, genom att ge och ta, kommit fram till det resultat som sedan blev beslutat. Det är viktigt att påpeka att när vi var överens om hyresökningen för 2020 gick vi tillsammans med hyresgästföreningen igenom varje fastighet och kom fram till ett gemensamt resultat.

Hyreshöjningen kommer att gälla från 1 juni 2020