Välkommen till Nybro Bostad

Nybro Bostads AB och Hyresgästföreningen ser fram mot nya förhandlingar för 2021

2020 års förhandlingar är avslutade och nu är arbetet inför 2021 igång. Nu vill berätta för er hur vi tänker kring hyresjusteringarna.

I januari tecknades en överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och Nybro Bostads AB gällande 2020 års hyror. Överenskommelsen i januari var tydlig och resultatet processades flera gånger under våren i det gemensamma arbetet för att sedan fördela hyresjusteringen mellan de olika fastigheterna och områdena. Hyresgästföreningen kallade sedan till en omförhandling avseende 2020 års hyror som genomförts i augusti och september.

Hyresgästföreningen har sedan i somras felaktigt uppgivit att det skulle ha uppstått en felskrivning, men att det även kanske gjorts en eventuell felräkning från deras sida och som inte upptäckts under arbetets gång utan först efter drygt ett halvår. Även att Hyresgästföreningen har överskridit sitt mandat har framförts i efterhand när resultatet blev känt av hyresgästerna. Nybro Bostad kan inte på något sätt se att det skulle ha skett något misstag varken i förhandlingen, arbetsprocessen efter förhandlingen eller i resultatet.

Hyresjusteringen för 2020 är genomförd på det sätt som Hyresgästföreningen och Nybro Bostad kom överens om. Nybro Bostad har nu dessutom tillmötesgått Hyresgästföreningens begäran att diskutera uppgörelsen än en gång. Vid de diskussionerna berördes frågan om hur hyresjusteringen för 2021 års hyror skulle hanteras med beaktande av de hyror som fastställdes för 2020 och de frågor Hyresgästföreningen rest i anledning av den förhandlingen, men parterna lyckades inte komma överens.

Nybro Bostad erbjöd flera generösa oberoende lösningar som till en början verkade framkomliga men som sedan dessvärre avvisades av Hyresgästföreningen. Parternas ingångna överenskommelse för 2020 står därmed fast. Hyresutfallet har använts och kommer att användas under året i verksamheten. Det finns ett uppdämt behov av åtgärder som måste göras. Inga pengar som kommer in i företaget försvinner utan kommer till nytta i olika arbetsinsatser i våra boenden.

Nu lämnar vi 2020 års hyresjustering bakom oss och det kommer att påkallas en ny förhandling under hösten för 2021 med de förutsättningar som 2021 års aktiviteter och kostnader medför. Vår ambition är alltid att få täckning för de kostnadsökningar som uppstår i samhället för att inte försämra servicen för våra hyresgäster mellan åren samt att ytterligare förstärka och utveckla våra insatser på de områden som våra hyresgäster efterfrågar.