Välkommen till Nybro Bostad

Förändra din lägenhet

Kontakta oss innan du tapetserar och målar

Om du vill tapetsera eller måla om i din lägenhet måste du först kontakta oss så att vi är överens. Att tapetsera och måla med ett professionellt resultat är inte lätt. Särskilt underarbetet kräver rätt redskap och metoder.

Har arbetet inte utförts på ett fackmannamässigt sätt eller med annat än neutrala färger, måste du återställa eller betala återställning den dag du flyttar.

Undvik att göra för stora hål för väggfasta hyllor mm. Är det många hål i väggen den dag du flyttar kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för skadorna.