Välkommen till Nybro Bostad

Utflyttning

Dagen du flyttar ut

Du är skyldig att lämna lägenheten senast kl. 12.00 dagen efter det att hyrestiden gått ut. Är den dagen en lördag, söndag eller allmän helgdag ska utflyttning ske nästa vardag senast kl 12.00.

Om du vill ha en kvittens på återlämningen av nycklarna lämnar du dem på vårt kontor, annars kan du lämna dem direkt till den som utför lägenhetsbesiktningen.