Välkommen till Nybro Bostad

ServiceDirekt

Service dygnet runt

Felanmälan gör du dygnet runt, antingen på Mina sidor, där du själv kan följa ditt ärende eller på telefon 0481-459 60. Tänk på att ha ditt lägenhets-id, sex (6) siffror, tillgängligt vid kontakt med oss.

Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, elavbrott och sådant som inte kan vänta till morgonen därpå efter kontorstid ringer du alltid 0481-459 60. 

När du gör en felanmälan kommer du att få svara på frågor om felets art, modell/typ på spisar, kyl och om du tillåter att vi går in i lägenheten när du inte är hemma.

Om du har tappat dina nycklar så sker upplåsningar av trygghetsskäl för vår personal endast mellan klockan 07:00 och 22:00. Upplåsningen kostar 450 kronor under ordinarie arbetstid 07:00-16:00. Mellan klockan 16:00 och 22:00 debiteras du 900 kronor. Kostnaden läggs på din kommande hyresavi. 

Värme och kyla
Under vinterhalvåret får vi mycket frågor och felanmälan gällande värmen. Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer Nybro Bostad har samt råd och tips vad du själv kan göra innan du gör en felanmälan.

På sommaren kan det periodvis bli väldigt varmt. Vi har samlat råd och tips samt vilka riktlinjer som gäller och det kan du läsa mer om här.